Nieuwe natuur op plek tuinderskas

IMG_5570.jpeg

Tuinderkassen maken plaats voor natuur

Venlo, 19 mei 2021

Ten noorden van natuurgebied ’t Ham, direct grenzend aan de kern Horst, realiseert het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo samen met Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg nieuwe natuur als uitwerking van het Landschapsplan Greenport Venlo.  

Dit plan vormt de groene tegenhanger van het werklandschap. De nieuwe natuur zorgt voor een beter functionerend watersysteem, meer biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Hiervoor kocht het Ontwikkelbedrijf de voormalige tuinderskassen van Marcel Verdellen in het beekdal van de Groote Molenbeek.

Opgeofferde natuur teruggeven 
Op 19 mei startte de sloop van de voormalige kassen met een symbolische handeling. Marcel Verdellen, directeur Ruud van Heugten en wethouder Eric Beurskens haalden het eerste glas uit de kas. Door het weghalen van de tuinderskassen en het opnieuw inrichten van het gebied, ontstaat er een nieuw natuurgebied dat aansluit bij de bestaande natuur in ‘t Ham. 
Marcel Verdellen: “Natuur die vroeger is opgeofferd voor de landbouw wordt nu terug gegeven. Het Ham is al een mooi natuurgebied en de kas past niet meer in deze omgeving. Ik vind het prima dat hij wordt weggehaald en van deze grond weer natuur wordt gemaakt”. 
Door de tuinderskassen te verwijderen kan het beekdal opnieuw klimaat adaptief ingericht worden. Zo komen er  beplanting en landschapselementen die het gebied weer een natuurlijke uitstraling geven. Ook is het beekdal straks beter bestand tegen extreme weeromstandigheden zoals teveel water en periodes van droogte. Een belangrijke opgave vanwege de klimaatverandering.
Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo: “Voor het Ontwikkelbedrijf is dit een volgende stap in de uitvoering van onze ambitie om in Greenport Venlo 400 hectare nieuwe natuur te realiseren en bestaande natuur te verbeteren. En natuurlijk levert dit ook weer meer recreatiemogelijkheden op.”

Recreatie
Ook kijkt het samenwerkingsverband bij de inrichting naar het cultuurhistorisch gebruik van het beekdal. Daarom komen er bijvoorbeeld rijen met elzen in een historisch patroon, waardoor de wandelaar op het ene moment ver van zich af kan kijken en even later de beslotenheid van het landschap ervaart.
Wethouders Eric Beurskens: “De behoefte om buiten te recreëren is groot. Dit is het startschot om van dit beekdal, van Sevenum tot Wanssum, één groot natuurgebied te maken dat je kunt beleven. Voor mens en natuur is dit een win-winsituatie.
Bermmengsels langs de boomrijen en wegen zorgen voor kruiden en bloemen die op hun beurt weer ander diersoorten aantrekken. Samen zorgen ze voor meer biodiversiteit en een landschap dat aansluit bij het bestaande natuurgebied van ‘t Ham.  
Arnold Jansen, bestuurder bij Waterschap Limburg: “De Grote Molenbeek is een belangrijk project voor het waterschap. Met de integrale beekdalontwikkeling in het gebied wordt een aantal dingen bereikt. We houden het water langer vast, de waterkwaliteit (en daarmee het leven in en rondom de beek) neemt toe en de beek krijgt weer een natuurlijke, meanderende uitstraling. “

6B379499-C10F-45C7-B326-D19128BA7C36.jpeg

Werkbezoek raadsleden en leden Provinciale Staten 

Op woensdag 23 juni brachten raadsleden van onze deelnemende gemeenten: Venlo, Horst aan de Maas en Venray en leden van Provinciale Staten een werkbezoek aan de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. 

Ze lieten zich informeren over de ontwikkeling, voorgang en resultaten, bezochten de bedrijventerreinen, de Brightlands Campus Greenport Venlo en natuurlandschappen. Ook duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnedaken en het windmolenpark kwamen aan de orde en de manier waarop we de omgevingsdialoog met omwonenden aangaan. Uiteraard  was er ook voldoende tijd voor alle vragen over doelen, resultaten en aandachtspunten.