Duurzaamheid

In Greenport Venlo vinden bedrijven en werknemers gezonde en prettige werklocaties. Daarnaast draagt de fraaie, groene inrichting van de omgeving bij aan een hogere vastgoedwaarde. 
Behalve 400 hectare bedrijventerrein, maken we namelijk ook 400 hectare nieuwe natuur en landschap. Met groen, water en zonne- en windenergie als bouwstenen zetten we in op duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en recreatiemogelijkheden. Lees hieronder hoe we dit doen.

Groene omgeving

Waar op bestaande bedrijventerreinen vaak staal, steen, asfalt en beton de boventoon voeren, kenmerkt Greenport Venlo zich juist als een groene oase. Het vele groen zorgt niet alleen voor een betere landschappelijke inpassing, maar is ook de habitat voor flora en fauna. De vele honderden bomen die we planten zorgen bovendien voor een beter werkklimaat.

Greenport Venlo bedrijventerrein bedrijfskavels A73 Trade Port Noord SH.JPG
45 Greenport Venlo bedrijventerrein bedrijfskavel natuur duurzaamheid bedrijventerrein flora fauna A73  kl.jpg

Water

Ongeveer 30% van het totaal oppervlak is niet bebouwd en regenwater vangen we zo veel mogelijk op in het gebied. Dat is goed voor het grondwater en bedrijven houden droge voeten. De waterpartijen trekken watervogels aan en pauzerende werknemers vinden hier een ideale lunchplek of wandelgebied. 

Manchetten

De teelaarde die vrijkomt bij het bouwrijp maken van een kavel gebruiken we voor de manchetten (grondwallen) die gedeeltelijk het zicht op de bedrijven ontnemen. Daarnaast vormen ze ook een ecologische verbindingszone tussen de diverse gebieden. De manchetten zaaien we in met kleurrijke bloemenmengsels die belangrijk zijn voor insecten en bijen. Door middel van schapenbegrazing worden de manchetten beheerd en de bloemzaden verder in het gebied verspreid. En het geeft natuurlijk een fantastisch beeld. 

55 Greenport Venlo bedrijventerrein bedrijfskavel natuur duurzaamheid bedrijventerrein flora fauna A73  klein.jpg
6 Greenport Bikeway Greenport Venlo bereikbaarheid duurzaam fietsers werk recreatie klein.jpg

Bereikbaarheid

Wat is er fijner dan met de fiets naar het werk gaan en de auto thuis te laten. Voor werknemers in de omgeving maakten we een fietsroutenetwerk over het bedrijventerrein waarop elk bedrijf is aangesloten. Elk bedrijf is hierop aangesloten. Je leest hier meer over de Greenport Bikeway.

 

Windpark

In 2021 starten Greenchoice en Windunie met de bouw van Windpark Greenport Venlo. In totaal bouwen ze acht windturbines met een gezamenlijk vermogen voor circa 30.000 huishoudens. Naar verwachting is het windpark in 2022 operationeel. Op de hoogte blijven? Kijk voor meer informatie op de website en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Greenchoice en Windunie zetten ook actief in op lokale participatie en werken hiervoor samen met de energiecoöperatie Samenstroom (Venlo).  Via een leefbaarheidsfonds komt ongeveer een half miljoen euro beschikbaar voor de omliggende dorpen en wijken. Hiermee kunnen bewoners projecten ontwikkelen, die de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving bevorderen. Met een lidmaatschap van Samenstroom is het ook mogelijk financieel te participeren in de opbrengsten van het windpark. Ga voor  meer informatie naar de website van Samenstroom.

Schermafbeelding20170905om23.34.302.png
3a zonnedak PVH Heylen Trade Port Noord bedrijventerrein bedrijfskavel in Greenport Venlo bij A73  (april 2020) (3)PP.jpg

Zonne-energie

Inmiddels hebben vrijwel alle distributiecentra in het gebied een zonnedak. In cijfers wil dit zeggen dat er eind 2021 ruim 100 hectare dakoppervlak is bedekt met zonnepanelen. De hoeveelheid energie die ze opwekken is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van bijna 25.000 huishoudens. Gemiddeld gebruiken de bedrijven ongeveer een kwart van de opbrengst zelf en de rest wordt terug geleverd aan het net. Genoeg dus voor ruim 18.700 huishoudens.

Neem contact met ons op voor meer informatie