Alle bedrijfskavels op Greenport Venlo

De opgave voor Greenport Venlo is het aanleggen van circa 400 hectare nieuw bedrijventerrein in een duurzaam functionerend gebied en in combinatie met het maken en versterken van 400 hectare natuur. Vandaar dat we ook spreken van werklandschappen.

De bedrijventerreinen van Greenport Venlo vormen daarmee  duurzame vestigingslocaties met name voor de maakindustrie, grootschalige logistiek, handel en agribusiness. Daarnaast is Greenport Venlo één van de grootste tuinbouwgebieden van Europa. Het achterland van Greenport Venlo bestaat uit tientallen miljoenen consumenten in zowel Nederland als Duitsland.

De vestigingsmogelijkheden en economische groei zullen naar verwachting ruim 10.000 extra banen opleveren. Bij het ontwikkelen van het gebied wordt veel aandacht besteed aan flora en fauna. Het gebied is van oorsprong een gebied met een landschappelijke waarde.


Neem contact met ons op voor meer informatie